สั่งข้าวกล่องสำหรับงานประชุม งานสัมมนาอย่างไรดีนะ?

         ชาวมนุษย์เงินเดือน หรือชาวออฟฟิศก็คงจะหนีไม่พ้น “งานประชุม” “งานสัมมนา” และบางครั้ง คุณก็ต้องเป็นผู้จัดงานนั้น ๆ ซึ่ง “อาหาร” ถือเป็นสิ่งสำคั...

Continue reading