ประวัติของปิ่นโต ภาชนะบรรจุข้าว ที่โกอินเตอร์ ไม่ใช่แค่สยามที่มีนะ

         “ปิ่นโต” ใคร ๆ ก็รู้ว่ามันคือ ภาชนะบรรจุอาหารที่มีมาอย่างเนิ่นนาน  ใส่ข้าว ใส่แกง ใส่ขนม หอบหิ้ว...

Continue reading